Sköna Maj välkommen !

Traditionellt Valborgsfirande i Töcksmarks kyrka
och vid Töcksmarks församlingshem.

Vårgudstjänst i kyrkan med församlingens
präst Boel-Marie Lennartsdotter och sång av
Amanda Thorell och Tony Nilsson.

Vid församlingshemmet körsång, vårtal, brasa och servering.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Boel-Marie Lennartsdotter
Amanda Thorell sång och piano, Tony Nilsson sång.
Amanda Thorell
Tony Nilsson
Körsång under ledning av Runar Patriksson.
Vårtalet hölls av ungdomar från kyrkans ungdoms-verksamhet och deras ledare Anneli Diskerud Morken.
Anneli Diskerud Morken
På grund av den stora brandrisken fanns Räddnings-tjänsten på plats när brasan tändes.
Runar Patriksson tackade alla som kommit till kyrkan och församlingshemmet, för att möta våren. Han tackade även alla som medverkat i arrangemanget.