Svenska Kyrkan
14 augusti 2016

Töcksmarks församling höll frilufts-
gudstjänst i Kanalparken vid slussen. Predikade gjorde församlingens präst
Nils Anshelm, vid pianot Marianne
Tagesson Hansen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Församlingens präst Nils Anshelm
Nils Anshelm
Marianne Tagesson Hansen