Svenska Kyrkan
24 juni 2018

Töcksmarks församling höll frilufts-
gudstjänst vid Nordmarksstugan i
samband med Fornminnesföreningens
årsmöte. Predikade gjorde Kyrkoherde
Rune Wallmyr.

Speciellt sammansatt kyrkokör, under
ledning av Runar Patriksson, sjöng 
kända sommarpsalmer. Vid pianot 
Runar Patriksson och Werna Heed.

Efter gudstjänsten bjöds det på
kyrkkaffe.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Sven Robertsson, ordförande i Fornminnes-föreningen Nordmarksstugan, hälsade alla välkomna till friluftsgudstjänsten vid Nordmarksstugan.
Runar Patriksson
Kyrkoherde Rune Wallmyr predikade.
Birgitta Ringsby läste en text.
Kyrkoherde Rune Wallmyr
Werna Heed
Karl A. Östlind, grundaren av Fornminnesföreningen Nordmarksstugan, övervakade årsmötet från sin plats på väggen inne i Nordmarksstugan.
Sven Emsell kassör och Sven Robertsson ordförande i Fornminnesföreningen Nordmarksstugan.
Medlemsavgiften i Fornminnesföreningen inkasserades.
Sven Emsell kassör i Fornminnesföreningen.
Det uppkom intressanta samtal ute på stugbacken.
Årsmötet öppnades.