Västra Fågelviks kyrka
Ekumenisk gudstjänst

Kontraktsprost Sture Heed
Barn från Stommens skola
Kör under ledning av Runar Patriksson
Lokala musiker