Allemansrätten
 Huvudregel
Inte störa - inte förstöra


( klicka på flaggorna för information )