Dalslands Kanal
- från Köpmannebro vid Vänern till sjön Östen i norr - 31 slussar.