Fiskekort för Krontjärn

Tjärnet ligger mellan Hån och riksgränsen
mot Norge, på södra sidan E18 vid svenska
tullstationen.