Vatten från alla håll
Bilder tagna 2019-12-11

Övre forsen i Töcksfors.
Vattnet från sjöar och vattendrag i Norge störtar nerför forsen i Östervallskog och vidare ut i sjön Östen.
Forsen i Östervallskog.
Vid Käglans båthamn i Östervallskog stiger vattnet över den nya kajen.
Vattnet stiger kraftigt i Östervallskog.
Torpedalsälven i Östervallskog letar sig fram genom granskogen . . .
. . . och vidare ut i sjön Töck.
Hurrsjöarna bidrar med vatten genom forsen vid Hånsfors.
Även Krontjärn skickar vatten ner mot de lägre vattendragen och sjöarna.
Trollfallet vid Torsviken.
Torsviken svämmar över . . .
. . . liksom sjön Töck.
Ovanför övre forsen i Töcksfors når vattnet högt upp på stenarna.
I övre forsen är det full fart.
I övre forsen är det full fart . . .
. . . och vattnet rusar förbi Kvarnen.
Vattnet rusar fram mot luckorna vid nedre forsen . .
. . . där det störtar ut i sjön Foxen.
Brudslöjan vid Ulvefjäll fyller på med mer vatten till Foxen . . .
. . . och Foxen stiger kraftigt.
16 december 2019
16 december 2019
16 december 2019
16 december 2019
16 december 2019
16 december 2019