Tacka nej till direktreklam !

Sätt upp en skylt som säger ” INGEN REKLAM TACK " på din
brevlåda eller ditt brevinkast. Pappersreklam är en miljö-
och klimatbelastning, både genom produktion och transport.

Dessutom behövs skogsråvaran, som idag används för 
produktion av direktreklam, till andra ändamål
nu när vi måste ställa om till ett klimatvänligt leverne.