Filmen "När klimatet ändras" publicerades 2008.
FN:s Klimatpanel IPCC har därefter kommit med nya
alarmerande rapporter om klimatförändringen.