Sjösystemet Stora Le - Östen

Det vackra sjö- och kanalsystemet i sydvästra Värmland och
nordvästra Dalsland består av sjöarna Stora Le, Foxen, Töck och Östen, och är en del av Dalslands Kanal.

Mellan sjöarna Foxen och Töck finns två slussar med en
sammanlagd höjd av ca 10 m, och mellan sjöarna Töck och
Östen finns en mindre sjö och muddrade kanaler.

Längs med sträckningen ligger orterna Ed, Nössemark, Otteid, Lennartsfors, Holmedal, Västra Fågelvik, Töcksfors, Hån
och längst i norr Östervallskog.

Vattenvägen var en viktig transportled från slutet av 1800-talet
till omkring 1950-talet.