© Norstedts kartor www.norstedts.se / Klicka på kartan för större bild. © Norstedts kartor www.norstedts.se / Klicka på kartan för större bild.

Töck och Östen

Norr om Töcksfors ligger sjön Töck
och längst i norr sjön Östen vid
Östervallskog, där det finns en
Gästhamn ( se röd pil på kartan ).

Mellan sjöarna ligger den avlånga
Strömmersjön.

Sjöarna utgör den nordligaste
delen av Dalslands Kanal.

För fiske i sjöarna krävs fiskekort.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.