Töcksfors slussar

Töcksfors kanal ligger 112 meter över havet
och är därmed Sveriges högst belägna kanal
som har förbindelse med havet.
Nedre slussen är en enkelsluss med 5 meter
nivåskillnad. Ovanför slussen korsas kanalen
av en fast landsvägsbro som reducerar den
fria höjden från 15 m till 3,6 m. Vid slussning
anropas slussvakten från den s.k.
”anropsstationen” vid väntbryggan.
Övre slussen är också en enkelsluss med 5,1 m
i nivåskillnad. Vid slussning anropa
slussvakten från den s.k. ”anropsstationen”
som finns placerad på slusskuren.

Namnet Töcksfors kommer från ordet ”töck”
som väl närmast kan översättas till dimma. 
Bygden har under flera tidsperioder varit hårt
ansatt av betydligt värre saker än dimma. Under striderna mellan Norge, som då tillhörde Danmark, och Sverige på 1500- och 1600-talen brändes och skövlades byarna i Töcksmark vid flera tillfällen. Och under andra världskriget var det många invånare som riskerade livet för att rädda judar och norska motståndsmän från nazisterna.
För att utnyttja vattenkraften i Tyxforsen grundades Töcksfors Järnbruk redan 1797.
Knappt 100 år senare lades det ner och i stället utnyttjades forsen till ett träsliperi.

Idag är Töcksfors ett livaktigt samhälle med livskraftiga småindustrier och bra serviceutbud. Handelns utveckling hänger intimt samman med närheten till Norge. Bland annat finns ett stort köpcenter och en handelspark strax utanför Töcksfors centrum. Fyra kilometer söder om Töcksfors ligger Dusserud och den gamla gården Ögårn. Den byggdes 1819 och är idag ett av landets bästa exempel på hur människor levde för länge sedan.

Källa : Dalslands Kanal

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.