Konstgräsplan
Hagavallen IP - Markarbete
 

Årjängs kommun anlägger 2017 - 2018
konstgräsplaner på Tingevi IP i Årjäng och
Hagavallen IP i Töcksfors.

På Hagavallen läggs konstgräsplanen på
den befintliga grusplanen, vilket medför att parkeringsplatserna försvinner.

Arbetet att skapa utrymme för ny parkering
och lägga grunden för nya konstgräsplanen
har pågått en längre tid. Nu är det dags att
påbörja arbetet med läggning av konstgräs-
planen, se särskild bildsida.

Foto : Lars Brander

 

5 augusti 2016 - Här på Hagavallen skall kommunen anlägga en konstgräsplan. Berget till höger kommer att sprängas bort, för att ge plats för nya parkeringen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

19 april 2017
4 maj 2017
1 september 2017
1 september 2017 - Arbetet med konstgräsplanen inleddes med inspektion av den gamla rörledningen som ligger under grusplanen. Röret ska leda bort vattnet från våtmarken i söder. Det visade sig att rörledningen är trasig och måste ersättas.
1 september 2017 - Arbetet med konstgräsplanen inleddes med inspektion av den gamla rörledningen som ligger under grusplanen. Röret ska leda bort vattnet från våtmarken i söder. Det visade sig att rörledningen är trasig och måste ersättas.
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
22 september 2017
22 september 2017
22 september 2017
22 september 2017
22 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
11 oktober 2017
11 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
3 november 2017
3 november 2017
3 november 2017
3 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
29 maj 2018
29 maj 2018
29 maj 2018
4 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018
7 juni 2018
7 juni 2018
7 juni 2018
7 juni 2018
11 juni 2018
11 juni 2018
11 juni 2018
11 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018
13 juni 2018