Kölen Sportcenter
Skidtävling  2018-01-28

Bilder från skidtävlingen på Kölen
Sportcenter den 28 januari 2018.

Genom stora arbetsinsater, med
tillverkning av snö och preparering,
kunde sportcentret även detta år
erbjuda bra förhållanden för
skidåkning.

Foto och video : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018
7 januari 2018