Nordmarkens Jakt- och
Sportskytteklubb 

 
Skytte - en gammal sport i bygden.
På bilden till höger står medlemmarna
i Töcksmarks Skyttegille uppställda
framför skyttepaviljongen.
Bilden är från 1903.   Foto: Okänd
 
Nu är det Nordmarkens Jakt- och
Sportskytteklubb som bedriver verksamhet 
på skyttebanorna vid Länsmansbråten.

 

Foto: Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.