Nordmarkens Jakt- och
Sportskytteklubb 

 
Skytte - en gammal sport i bygden.
På bilden till höger står medlemmarna
i Töcksmarks Skyttegille uppställda
framför skyttepaviljongen.
Bilden är från 1903.   Foto: Okänd
 
Nu är det Nordmarkens Jakt- och Sportskytteklubb som bedriver verksamhet på
skyttebanorna vid Länsmansbråten.
 
Information om Nordmarkens JSSK

Foto: Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.