Bostadsområdet 
Prästnäset

På bostadsområdet Prästnäset
finns flerfamiljshus och tomter
för byggnation av egna hem.