Källhultets industriområde

Företag på Källhultets industriområde 2016.
 

NorBag AB
 
Företaget tillverkar pappersbaserat
påsemballage.

NorBag AB

Flexit AS

Företaget utvecklar och tillverkar
samt marknadsför produkter,

tjänster och lösningar för ren och 
frisk luft inomhus.

Flexit AS

 
 

Probad

Probad har två fabriker på
Källhultets industriområde.

Företaget tillverkar badrums-
moduler.


Probad 

Askim Stenindustri
 
Askim Stenindustri AS är en ledande
aktör inom natursten på den norska
marknaden. 

Askim Stenindustri