Årjängs kommuns Näringslivspris

Företag i Töcksfors som tilldelats Årängs kommuns Näringslivspris.
 

Nordmarkens Fasader 2011

Näringslivspriset 2011 tilldelades
Jonas Nilsson, Nordmarkens Fasader AB.


Motivering

Jonas Nilsson är en god företagsrepresentant,
som på ett föredömligt sätt driver
Nordmarkens Fasader.

Företaget är effektivt och affärsmässigt och det är känt för sina goda arbeten
även utanför landets gränser. De har genom omvärldsbevakning, personalvård
och goda kundrelationer klarat de senaste årens konjunktursvängningar och
vågat satsa framåt.

Flexit 2013

Näringslivspriset 2013 tilldelades företaget
Flexit i Sverige AB.
 
Motivering

Ett tillväxtföretag som satsar på produkt-
utveckling, kvalitet och miljötänkande i en
bransch som får allt större betydelse för vår
innemiljö.

De har med sin nybyggda fabrik storsatsat
i kommunen och blivit en allt viktigare
arbetsgivare som på två år nästan fördubblat
sin arbetsstyrka. De är också ett företag som tar aktiv del i det lokala näringslivet
och delar med sig av sin kompetens och erfarenheter.

Nordic solar 2015

Näringslivspriet 2015 tilldelades
Daniel Gruvborg, vd för Nordic Solar AB, 
en föregångare och entreprenör i en
framtidsbransch.

Motivering

Med sitt företag Nordic Solar Sweden AB
har Daniel Gruvborg satt Årjäng och
solcellsteknologi på kartan. Han är en duktig företagsledare som ser möjligheter, 
vågar satsa och driver ett tillväxtföretag. Ett företag som även lyckats med
prestationen att kvalificera sig som gasellföretag.

Det är oerhört glädjande att få dela ut priset till ett spjutspetsföretag i en
framtidsbransch. Konkurrensen var mycket hård i år men Daniel Gruvborg och
hans företag utmärker sig verkligen!, säger Daniel Schützer, kommunstyrelsens
ordförande (S).

Probad 2016

Näringslivspriset 2016 tilldelades
Roy Elsayed, VD för Probad AB.


Motivering 

Ett tillväxtföretag med ett samhälls-engagemang som imponerar. 

Probad AB har sedan 2013 haft en stark ekonomisk tillväxt och ökat personal-
styrkan från 12 till närmare 50 anställda. Den snabba personalökningen har
medfört att företagsledningen på ett föredömligt sätt arbetat för att nyanställd
personal snabbt kommer in i och blir en del av vårt samhälle.