Kraftstationen
Övre forsen Töcksfors

Den 8 september 2017 arrangerades
Vattenkraftens dag i Värmland och
Dalsland. Genom detta ville man
sprida kunskap om den småskaliga
vattenkraftens betydelse.

Margareta och Claes Hultkrantz,
som äger kraftstationerna vid övre
och nedre forsen i Töcksfors samt kraftstationen i Hånsfors, bjöd in till öppet
hus i den gamla kraftstationen vid övre forsen i Töcksfors.

Foto : Lars Brander

 

Det börjar med en bäck i skogen . . .
. . . som växer i styrka . . .
. . . till en kraftfull fors.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Margareta och Claes Hultkrantz, som äger kraft-stationerna i Töcksfors och Hån, bjöd in till öppet hus i kraftstationen vid övre forsen - 2017-09-08.
Generator och regulator.
Regulatorn
Notera årtalet 1927.
Per Nilsson och Sven Robertsson från Fornminnes-föreningen Nordmarksstugan var några av besökarna i kraftstationen denna dag.
Margareta och Claes Hultkrantz gör en stor insats för den småskaliga vattenkraften.
2015-09-18 - Övre forsen och vattenintaget till kraftstationen.
2014-10-26 - Övre forsen i Töcksfors.