Förskolan Junibacken

På förskolan Junibacken finns två avdelningar, Havet och Ängen.
Förskolan finns i nära anslutning
till Töcksfors skola. 

Förskolan Junibacken

Förskolan Dungen
 
Dungen ligger vid Nygårdsvägen
i centrala Töcksfors.

Förskolan Dungen

Förskolan Solstrålen
 
Solstrålen ligger vid norra delen
av Bögatan i Töcksfors.

Förskolan Solstrålen